Nevladina organizacija “URBAN-IN, Novi Pazar, obaveštava javnost da su nastavljeni
napadi i pritisci od strane pojedinaca iz političkih i verskih struktura na predstavnice civilnog
sektora u Sandžaku. Uz brojne novinske članke u kojima su ti napadi u formi poluistina i laži
izrečenih na najvulgarniji način, nedavno je direktorka NVO “URBAN-IN” Aida Ćorović tužena,
od strane Mensura Memića, Dževe Memić i Naila Redžovića, zbog ukazivanja na korupciju i
povezanost političkih partija i “vladinih nevladinih organizacija”. Aida Ćorović je, 5. avgusta
2010. godine, u listu “Vreme”, objavila tekst pod naslovom “Farma u Sandžaku” u kome analizira
političku situaciju u Sandžaku. Suđenje je zakazano za 3. mart 2011. godine i na njemu će
predstavnici civilnog sektora u Srbiji dati svoju javnu podršku Aidi Ćorović.
Predstavnice civilnog sektora optužene su nedavno u zvaničnom glasilu Islamske zajednice
u Srbiji “Glas islama” da su zbog svog delovanja zanemarile “iskonsku obavezu podizanja
porodice”. Koordinacija civilnog društva u Sandžaku priprema tužbu protiv lista “Glas islama” zbog
govora mržnje uperenog protiv žena u ovom tekstu.
Napadi na aktivistkinje nevladinih organizacija u Sandžaku motivisani su često mržnjom
prema ženama. Aktivistkinje su na udaru konzervativnih struja u političkim strankama,
institucijama, verskim organizacijama, ali i pojedinim udruženjima građana. Država Srbija i njene
institucije ne reaguju na napade, pretnje i stvaranje atmosfere straha u Novom Pazaru i drugim
gradovima Sandžaka.
Pozivamo institucije da prestanu sa ćutanjem i da iskažu jasnu podršku organizacijama
civilnog društva i aktivistkinjama koje svojim javnim delovanjem brane osnovna demokratska i
civilizacijska načela na kojima je zasnovan pravni poredak Srbije. Ućutkivanjem civilnog društva
u Sandžaku nestao bi poslednji bedem protiv svih vrsta zlupotreba, ekstremizama i urušavanja
vladavine prava.

Advertisements