Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je danas da je ubeđen da će izbori za Nacionalni savet bošnjacke nacionale manjine, zakazani za 11. april, doneti rezultate, odnosno da će nacionalni savet moći da bude konstituisan nesmetano.

On je na sednici skupštinskog Odbora za međunacionalne odnose rekao da sve pretnje i uznemiravajuća kampanja koja se vodi putem medija o bojkotu izbora u Sandžaku, neće dovesti do rezulatata kakve bi neko želeo, a to je da samo Bošnjaci ostanu bez formiranog Nacionalnog saveta.

Ministar je ukazao da dešavanja u Sandžaku podrazumevaju ne samo aktivnosti tog ministarstva i dodao da su svi konstatovali da je pitanje Sandžaka zapravo pitanje ulaganja u razvoj.

”Činjenica je da je u poslednje dve godine učinjen prodor sa investicijama”, rekao je Čiplić.

On je naveo da je Srbija multietnička i multikulturalna država i da nacionalne manjine nisu izgubile identitet, kao i da međunacionalni sukobi postoje, ali da su u velikoj meri smanjeni.

Ministar je upoznao članove odbora i da se po Ugovoru o readmisiji, iz zemalja sa kojima potpisan, treba da vrati od 100.000 do 200.000 ljudi, prema procenama državnih organa.

Pomoćnik ministra Bela Ajzenberger je rekao da se u Srbiju prošle godine vratilo 1.074 osobe i da su oko 80 odsto povratnika Romi.

On je rekao i da se 780 povratnika obratilo kancelariji koju su na aerodromu “Nikola Tesla” oformili Ministarstvo i Komesarijat za izbeglice.

Čiplić je kao najznačajnije rezultate ministarstva u 2010. godini istakao upis u posebne biračke sipskove i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, kao i održavanje “Parade ponosa”.

Ministar je podsetio da je u posebne biračke spiskove upisano više od 50 odsto predstavnika nacionalnih manjina i da je od 19 nacionalnih manjina, koje su izašle na izbore ili su svoje predstavnike birale putem elektorske skupštine, njih 18 formiralo nacionalne savete.

Predstavnici Demokratske stranke Srbije ukazali su da u izveštaju o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava trebalo da se nađe i više podataka o Dekadi inkluzije Roma, da treba da se razgovara o incidentima u Jabuci i Sandžaku, kao i o problemima u samom ministarstvu.

Advertisements