NOVI PAZAR – Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog veća “u tehničkom mandatu” zatražio je danas od ministra prosvete Žarka Obradovića poštovanje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku za sandžačke Bošnjake u Srbiji.

U saopštenju tog veća se ističe da je, u okviru priprema za polaganje završnog ispita – male mature za školsku 2010/2011. godinu, Ministarstvo prosvete izdalo zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike na svim jezicima manjina osim bosanskog.

Zbirke su, pored srpskog, izdate i na jezicima sedam nacionalnih manjina – hrvatskom, mađarskom, albanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i bugarskom jeziku, navodi Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog veća i traži od ministra da one budu štampane i na bosanskom jeziku.

“S obzirom da zbirke zadataka, u skladu sa zakonom i obavezujućim međunarodnim dokumentima, nisu štampane na bosanskom jeziku, na taj način najdrastičnije je povrijeđeno i onemogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, čime su sandžački Bošnjaci dovedeni u diskriminatorski položaj”, piše, između ostalog, u saopštenju Veća.

Bošnjačko nacionalno veće, čiji je predsednik Sulejman Ugljanin, radi u takozvanom “tehničkom mandatu” do izbora novog Veća, koje nije izabrano zbog sporenja i nejedinstva u Islamskoj zajednici.

Advertisements