Opština Novi Pazar

Adresa: Maršala Tita 1, 36300 Novi Pazar
Predsjednik: Dr. Meho Mahmutovic
Tel: 020/313-644,
Fax:020/314-224,
e-mail: novipazar@ptt.yu
web:www.novipazar.org.rs
Novi Pazar je kulturni i ekonomski centar Sandžaka, jedne od najnerazvijenijih regija u SRJ. Osnovan je 1451 godine u neposrednoj blizini srednjovjekovnog utvrđenja Ras. Zahvaljujući svom položaju Novi Pazar je dugi niz godina bio najvažnija i najrazvijenija varoš između Dubrovnika i Niša.

Nalazi se na 496m nadmorske visine i prostire se na površini od 742 km2. Lociran je na ušću Jošanice u Rašku, tamo gdje se ogranci Golije, Rogozne i Pešterske visoravni blago i valovito spuštaju ka Novopazarskom polju. Graniči se sa opštinama Sjenica, Tutin, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić, Raška i Ivanjica.

Prema zvaničnom popisu iz 2002 godine Novi Pazar ima 97,664 stanovnika, a danas, prema nezvaničnim podacima, on broji oko 120.000 stanovnika. Novi Pazar je multietnički grad, u kome živi oko 80% Bošnjaka a ostalo čine Srbi, Crnogorci i drugi. Stanovništvo se pretežno bavi trgovinom i uslužnim djelatnostima, a znatan broj je zapošljen u privatnom sektoru.

Bavljenje poloprivredom je u proteklih 10 godina drastično opalo. Ekonomska kriza je veoma izražena i pogađa veliki broj građana zato što društveni sektor koji je upošljavao znatan broj radnika je u kolapsu. Ekonomsku i socijalnu situaciju otežava znatan priliv izbeglica od 1992 godine(trenutno 6000 iz Hrvatske, BIH, Makedonije i raseljenih lica sa Kosova i Metohije).

Počev od 1990. godine, dolazi do naglog razvoja privatnog preduzetništva. Osniva se veliki broj privatnih preduzeća, radnji, agencija i ordinacija. Danas u Novom Pazaru ima preko 450 privatnih preduzeća i preko 2750 samostalnih radnji. Oko 280 samostalnih proizvođačkih radnji i preduzeća bavi se proizvodnjom odevnih predmeta (ponajviše od teksasa), a 100 proizvodnjom obuće, te tako Novi Pazar postaje najveći proizvođač džins odeće u Jugoslaviji, a zauzima sve značajnije mesto u proizvodnji kvalitetne obuće.

Novi Pazar poseduje značajne potencijale i prirodne resurse za proizvodnju zdrave hrane i razvoj turizma. Riječ je o prostranoj planinskoj teritoriji na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, riječni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci. Na teritoriji Novog Pazara nalaze se dva termalna izvora poznata još od davnina Novopazarska i Rajčinovića banja, kao i mineralni izvor Slatina, čiji su mogućnosti potpuno neiskorišćene.Tome se pridružuje izuzetno bogastvo flore i faune, očuvana životna sredina , odsustvo aerozagađenja, obilje čiste vode, autentičan folklor, tradicija i stara arhitektura, uslovi za proizvodnju zdrave hrane, što ukupno uzev predstavlja realnu osnovu za razvoj raznovrsne turističke ponude (stacionarnog letnjeg i zimskog, tranzitnog, zdravstvenog, izletničkog, rekreativnog, zimsko-sportskog, lovnog i ribolovnog turizma) i što je, takođe, izuzetno važno za razvoj seoskog turizma.

Posebnu vrijednost Novog Pazara i čitavog kraja čine brojni kulturno-istorijski spomenici koji svjedoče da ovaj prostor ima burnu prošlost.

Advertisements