PRIBOJ – Fabrika automobila Priboj (FAP) žalila se na odluku tenderske komisije javnog komunalnog preduzeća “Beograd put” kojom je nabavka deset novih vozila poverena preduzeću “Vatrosprem”, rekli su predstavnici ovog preduzeća.

– Naša je cena bila niža čak za 20 odsto, ali je tenderska komisija posao dala preduzeću koje će na uvoznoj šasiji raditi samo tovarni sanduk – rekao je Mirko Stojović, generalni direktor FAP-a.

Prema njegovim rečima, u FAP-u su razočarani takvim ishodom jer je u direktnoj suprotnosti sa proklamovanom strategijom podrške domaćoj privredi.

– U konkretnom slučaju deset vozila bi značilo posao za nekoliko meseci u FAP-u, zavisnim preduzećima i domaćim kooperantima, a ako naša žalba ne bude usvojena, domaća industrija će se zadovoljiti sa proizvodnjom deset tovarnih sanduka, čija ukupna vrednost ne prelazi vrednost jednog vozila iz naše ponude – rekao je Stojović i dodao da je čudno što proklamovanu politiku podrške domaćoj privredi blokira upravo javno preduzeće koje se dobrim delom finansira iz državnog budžeta.

Advertisements